Breastfriends

Små historier, der bedst deles mellem de bedste venner…

Antibiotikaresistensen stiger i Danmark

Antibiotikaresistensen stiger i Danmark
Hvert år dør 25.000 europæere af resistente bakterier.
Foto: News Øresund – Anna Palmehag

Hvert år dør 25.000 europæere af resistente bakterier. Det stigende antal recepter på antibiotika til både mennesker og dyr øger resistensen. Alligevel er bruget i Danmark vokset med 25 procent de seneste ti år.

Vi er tilbage til tiden inden penicillin, konstaterede Lars Bjerrum fra Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet, da han deltog i en paneldebat under Folkemødet på Bornholm.

Danmark er relativt mildt ramt af antibiotikaresistensen sammenlignet med mange andre europæiske lande. Men den seneste tid har opmærksomheden været stor omkring de fire danskere, som er døde på grund af en smitte som sandsynligvis kommer fra grise.

Hvilket ansvar har dyrlægerne for at der udskrives så meget antibiotika til dyrene?

Under debatten kritiseredes det danske dyrehold, hvor pattegrise skilles fra soen allerede ved fire ugers-alderen, hvilke gør, at de ofte får diarré og må behandles med antibiotika. Hvilket ansvar har dyrlægerne for at der udskrives så meget antibiotika til dyrene? spurgte en mandlig tilhører. Til det svarede Carsten Jensen fra Den Danske Dyrlægeforening:

Når man står i den enkelte svinestald har vi et problem, som vi må håndtere, ellers går det ud over dyrene. Dernæst er det sandt, at vi skridt for skridt har fået en tidligere afvænning af grisene, og en dag er vi måske gået for langt. Men det handler også om prisen på kødet, og hvad man kan sælge. Hvis vi bestemmer, at grisene skal være otte uger hos soen, hvilket er naturligt, har vi ikke længere nogen svineproduktion i Danmark.

Samtidig har Danmark en strammere lovgivning end mange europæiske lande, konstaterede EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose (S). Hun fremhævede blandt andet, at danske dyrlæger ikke har ret til at sælge antibiotika, men alene at udskrive recepter – noget, der adskiller os fra mange andre lande i Europa. I debatten fremførte hun, at vi må gøre mere på et europæiske plan, men her findes der ikke nær så stor opbakning til emnet.

Også inden for sundhedsvæsenet er udskrivningen af antibiotika øget. Lars Bjerrum mente, at såvel læger som patienter har et ansvar for at håndtere antibiotika ansvarsfuldt: ikke at udskrive unødvendigt og nøje følge lægens instrukser. Der har været en meget ulykkelig udvikling i Danmark. Tidligere har vi været en del af de lande i Europa med det mindste antibiotikaforbrug, sammen med det øvrige Norden, men nu ligger vi i midten. Det meste antibiotika anvendes i Østeuropa, men bakterierne respekterer jo ingen grænser, sagde hun.

Kilde: News Øresund – Anna Palmehag

Leave Response

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: